Výklady z biblických hodin

 

Zde naleznete výklady z biblických hodin. Formát pdf je připraven rovnou k tisku jako "brožura."

Výklady zde přítomné slouží nejen k vyložení daného biblického oddílu, ale také jako podněty k otázkám a rozhovorům. Ke stejnému nechť zvou také čtenáře, nejen přítomné na setkáních samotných. Zde uvedené výklady si tedy nečiní právo na vyčerpávající vyložení daného oddílu. Kéž jsou tedy také inspirací a podnětem k dalšímu studiu odborné literatury i Písma svatého.

 

Job

Jb 29 - Job vzpomíná na svůj předchozí život

Jb 28 - Kde člověk najde Moudrost?

Jb 27 - Jobova závěrečná řeč začíná

Jb 25+26 - Bildadova poslední řeč a začátek závěrečné řeči Jobovy

Jb 24 - Jobovo poznání lidského světa

Jb 23 - Jobova chvějící se víra

Jb 22 - Elífazova poslední řeč a odsouzení Joba

Jb 21 - Jobova odpověď Sófarovi a Jobův pohled na svět

Jb 20 - Sófarova druhá řeč a selský rozum

Jb 19 - Jobova druhá odpověď Bildadovi a Vykupitel

Jb 18 - Bildadova druhá řeč (pdf)

Jb 17 - Risk důvěry (pdf)

Jb 16 - Job se nedá! (pdf)

Jb 15 - Elífazova druhá řeč: Job trpí spravedlivě (pdf)

Jb 14 - Pomíjivost lidského života (pdf); příloha zde

Jb 13 - Job se znovu obrací k Hospodinu (pdf)

Jb 12 - Ani Job si nenechá takové řeči líbit (začíná odpověď Sófarovi) (pdf)

Jb 11 - První řeč Sófarova (pdf)

Jb 10 - Job opět zoufalý (pdf)

Jb 9 - Job odpovídá Bildadovi (pdf)

Jb 8 - První řeč Bildadova (pdf)

Jb 7 - Job v depresích (pdf)

Jb 6 - Jobova odpověď Elífazovi začíná (pdf)

Jb 5 - Elífazova první řeč končí (pdf)

Jb 4 - Elífazova první odpověď začíná (pdf)

Jb 3 - Dialogy začínají Jobovou bolestí (pdf)

Jb 2 - Znovu v nebi, znovu na zemi (pdf)

Jb 1, 13-22 - Jobovky začínají (pdf)

Jb 1, 6-12 - Pokračování úvodu, tentokrát v nebesích (pdf)

Jb 1, 1-5 - Úvod do Joba (pdf)

Úvod - stručně o Přísloví (pdf)

 

Amos

Am 9 - Rozdrcení i změna údělu (pdf)

Am 8 - Jste zralí (pdf)

Am 7 byl vyložen dle komentáře Starý zákon - překlad s výkladem.

Am 6 - A zase se mýlíte (pdf)

Am 5,16-27 - Ať se valí! (pdf)

Am 5, 1-15 - Žalozpěv i naděje (pdf)

Am 4 - Jen si pokračujte, když se vám takové náboženství líbí (pdf)

Am 3 - Pokračování slov proti Božímu lidu (pdf)

Am 2 - Pokračování slov proti národům (pdf)

Am 1, 1-15 - Slova proti národům (pdf)

Am 1, 1-2 - Úvod do spisu (pdf)

 

Jakubův dopis

Jk 5, 12-20 - Závěr dopisu, dle výkladu doc. Mrázka Bláznovství víry podle Jakuba

Jk 5, 1-11 - A nyní vy... (pdf) nebo upravitelný formát

Jk 4, 10-17 - Jak se (ne-)zajistit (pdf); nebo upravitelný formát

Jk 4, 1-10 - Výklad dle komentáře Bláznovství víry podle Jakuba doc. Jiřího Mrázka

Jk 3 - Drž jazyk na uzdě (pdf) 

Jk 2, 14-26 - Ukaž mi víru bez skutků (pdf); nebo upravitelný formát

Jk 2, 1-13 - Rozdíly v církvi? (pdf); nebo upravitelný formát

Jk 1, 9-27 - Klamu, klameš, klameme (pdf); nebo upravitelný formát

Jk 1, 1-8  Úvod dopisu (pdf); nebo upravitelný formát

 

Kniha Soudců

Sd 21 - Ovoce války v Israeli, závěr knihy Sd, vyhlédnutí ke království (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 20, 20-48 - Závěr války uvnitř Israele, a vstříc jejich ovoci (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 20, 1-21 - Další prohry během israelské anarchie (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 19, 16-30 - A jak to bylo bez soudců IV, kdyby snad někdo pochyboval (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 19, 1-21 - A jak to bylo bez soudců III (tentokrát na jihu) (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 18 - A jak to bylo bez soudců II (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 17 - A jak to bylo bez soudců (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 16, 23-31 - Konec Samsona i soudců (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 16, 1-22 - Samson a Delíla (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 15 - Konflikt Samsona a Pelištejců eskaluje (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 14 - Samson si vybírá ženu (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 13 - Prolog k příběhu Samsona (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 12 - Závěr Jiftáchova příběhu a další "malí" soudci (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 11, 29-40 - Jiftách, jeho slib a jeho dcera (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 11, 1-28 - Jiftáchův příběh začíná (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 10 - Tóla, Jaír a prolog k Jiftáchově příběhu (pdf) 

Sd 9, 23-57 - Abímelekovo kralování (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 9, 1-22 - Gedeonův syn se stává králem (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 8, 18-35 - Gedeonův příběh končí (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 8. 1-17 - Pronásledování Oběti a Temnoty (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 7 - Hospodinův boj - Hospodinovo vítězství (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 6, 25-40 - Gedeon bourá a je oblečen (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 6, 12-24 - Gedeon váhá (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 6, 1-14 - Gedeonův příběh začíná (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 5 - Debořina píseň (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 3, 31- 4, 2 - Soudcové Šamgar a Debora; nebo upravitelný formát

Sd 3, 1-30 - Další úhel pohledu na neúspěchy, soudcové Otníel a Ehúd (pdf); nebo upravitelný formát

Sd 2, 6-23 - Širší perspektiva neúspěchů (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 1, 22-2, 5 - Úspěch v Lúzu a neúspěchy dalších kmenů (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 1, 10-21 - Otníel a Aksa + první neúspěchy v osidlování Zajordání (pdf) nebo upravitelný formát

Sd 1, 1-9 - Úvod ke spisu a první verše (A5 v pdf) nebo upravitelný formát

 
 

Kontakt:

Žateckých 1169/11 140 00 Praha 4
Tel: 220 510 735
úřední hodiny:
úterý 9:00 – 12:00 hod
nusle@evangnet.cz

Všechny kontakty zde.

počítadlo.abz.cz
 
Jsme na Google+