Kontaktní stránka

Důležité telefony a e-maily

  • Kancelář sboru: 220 510 735, nusle@evangnet.cz
    úřední hodiny: úterý 9:00 – 12:00 hodin (v případě nutnosti lze domluvit jiný termín)

Bankovní spojení

Od listopadu 2012 poukazujte všechny platby již na nový sborový účet číslo: 2000331626/2010 u FIO Banky.

Původní účet u České spořitelny byl zrušen k 31.3.2013.

Variabilní symboly pro dary a platby:

var.sy. účel var.sy. účel
11 salár 33 Jeronýmova jednota
22 potřeby sboru 44 kolumbární poplatky
25 varhany, s přihlédnutím k:
250 - dar na klasické 
251 - dar na digitální
55 adopce na dálku
28 stavební fond 66 křesťanská služba
  • specifický symbol: Vaše identifikační číslo u FS ČCE v Nuslích (info v kanceláři sboru). Pokud jste členem sboru, není nutno uvádět, pokud platíte za někoho jiného ze svého účtu, prosíme, specifikujte platbu alespoň slovně nebo se informujte na identif.číslo.
  • Důležité! Informace pro všechny členy sboru: Listopadový konvent 2012 pražského seniorátu usnesl, že „SALÁRNÍK" je nyní ten, kdo doložitelně zaplatil salár a jeho jméno je uvedeno v účetních dokladech. Prosíme, abyste na toto pamatovali při platbách, pokud platíte za více členů rodiny a jmenovitě vždy nahlásili, za koho je placeno a kolik je placeno za jednotlivé osoby, a to jak při platbách v hotovosti, tak i při mezibankovních převodech na účet sboru.

 

Kde nás najdete?

Adresa sboru je Žateckých 1169/11, Praha 4, 140 00. Dostanete se k nám buď tramvají č. 18, nebo autobusem č. 193; v obou případech vystoupíte na zastávce Palouček. Můžete jet také metrem, a to po trase C a vystoupíte ve stanici Vyšehrad; můžete jít také pěšky z Náměstí bratří Synků.

Kontakt:

Žateckých 1169/11 140 00 Praha 4
Tel: 220 510 735
úřední hodiny:
úterý 9:00 – 12:00 hod
nusle@evangnet.cz

Všechny kontakty zde.

počítadlo.abz.cz
 
Jsme na Google+