Křesťanská služba

Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal.
                                                           1. Petrova   4,10

__________________________________________________________________________________________________________

Předsedkyně: Matylda Králová

Místopředsedkyně: Irena Hájková

__________________________________________________________________________________________________________

Co si mám představit pod slovy Křesťanská služba?

Křesťanská služba bývá někdy nazývána také sborovou diakonií, dříve se nazývala sborová sociální práce. Od Diakonie se liší tím, že členové, členky KS nemusí mít teologické vzdělání jako diakonky či diakoni. Práce v Křesťanské službě je tedy záležitostí laiků. Samozřejmě je zde úzká spolupráce s farářem (farářkou) sboru a staršovstvem.

práce v kuchyňce

Kolik má KS nuselského sboru nyní členů?

V současné době má KS Nuselského sboru cca 20 členek.

 

Proč hledáte další sestry pro práci v KS?

Hledáme nejen nové sestry, ale i bratry, protože věkový průměr současných členek je přes 70 let a cítíme odpovědnost za budoucnost KS našeho sboru. Samozřejmě nás již trápí různé zdravotní problémy a nemáme již tolik sil jako dříve.

 

Jak se stát členem KS?

Členem KS se může stát každý člen našeho sboru, který mu chce aktivně sloužit jak v sociální oblasti, tak i v pastorační práci a při zajišťování různých sborových akcí. Kdo má zájem stát se členem KS stačí se přihlásit u vedoucí KS sestry Ireny Hájkové. Zájemce může také přijít na naší pravidelnou schůzku po nedělních bohoslužbách.

 

Jak bude vypadat moje práce v KS a kolik potřebuji volného času pro službu v KS?

Volný čas, který můžete obětovat KS je velmi různý. Předpokládáme, že členové KS se zúčastní pravidelně jedenkrát měsíčně schůzky, která bývá 1. neděli v měsíci po bohoslužbách, (ale ani to není podmínkou). Podle svých možností uskuteční jednu návštěvu za měsíc u potřebných a také u příležitostí významných jubileí členů sboru, pomohou při sborových akcích, které bývají minimálně čtyřikrát v roce.

Pomáháme a zajišťujeme pohoštění, výzdobu kostela, přípravu na  advent – (výroba věnců, závěsů, organizace bazaru, tomboly atd.). Vypomáháme  s občerstvením po bohoslužbách, při křtech, svatbách,  koncertech atd. a případně i zajišťujeme dárky.

Děláme adventní návštěvy u osamělých, často už nechodících členů sboru.

Pořádáme sbírky starého šatstva pro Diakonii, finanční sbírky na pomoc strádajícím lidem třetího světa a našim bezdomovcům. Sbírky jsou určeny i pro sociálně potřebné našeho sboru.

KS organizuje takzvané Setkávání, které se uskutečňuje jedenkrát v měsíci za přítomnosti sestry farářky a často si zveme na přednášku i zajímavého hosta. Součástí tohoto Setkávání je čtení z Bible s výkladem, zpěvy a občerstvení.

V letních měsících se schůzky křesťanské služby nekonají.

s.Irena Háková

Mohu se podílet jen na některé činnosti KS?

Je možné se podílet i jen na určitých činnostech KS, i to nám pomůže.

 

Lze podpořit práci KS i když nejsem členem?

Samozřejmě lze podpořit KS, i když se nestanete jejím členem. Je možné nabídnout pomoc při různých sborových příležitostech jednak s pohoštěním, dále pak s výzdobou kostela, dovezením některých členů na bohoslužby vlastním autem a v neposlední řadě je pro nás důležitá i vaše finanční pomoc, kterou pak můžeme využít na pomoc sociálně slabým členům našeho sboru, resp. Na celou činnost KS. Velmi přivítáme kontakt na mladší členy našeho sboru, kteří po vzájemné domluvě jsou ochotni KS vypomoci.

 

Co byste chtěla vzkázat těm, které tento rozhovor oslovil?

Sestry z křesťanské služby si vás dovolují pozvat mezi sebe, abyste posílily(i) naše řady. I sestry z křesťanské služby stárnou a již potřebují posilu. Rády bychom přivítaly nejraději mladší i nejmladší sestry, ale samozřejmě s radostí přivítáme každou sestru či bratra.

Můžeme vás ubezpečit, že vám bude v našem společenství dobře, tak jako je i nám. Srdečně vás zveme a doufáme, že najdeme mezi vámi nové členky a členy, kteří s námi s Boží pomocí budou sloužit našemu sboru.

**********************************************************************************************

Sestry z křesťanské služby si vás dovolují pozvat mezi sebe, abyste posílily naše řady. I sestry z křesťanské služby stárnou a již potřebují posilu. Rády bychom přivítaly nejraději mladší i nejmladší sestry, ale samozřejmě s radostí přivítáme každou sestru či bratra.

Máme pravidelné schůzky první neděli v měsíci po bohoslužbách. Na nich si rozdělíme návštěvy na příští měsíc u potřebných členů sboru a u příležitostí významných jubileí (většinou vyjde jedna návštěva na sestru za měsíc) a probereme návštěvy z minulého měsíce. Na schůzce probíráme i sborové události - křty, svatby, sborová shromáždění, koncerty atd., při kterých sestry z křesťanské služby pomáhají s občerstvením a případně i zajišťují dárky. Těchto našich schůzek se obvykle zúčastňují i sestry farářky.

Připravujeme na nich i na naše pravidelná „Setkávání“, která se konají jedenkrát v měsíci, a to vždy druhé úterý v měsíci. Na ně jsou zvány všichni členové sboru i jejich přátelé. Je vždy připraven program a pohoštění. Součástí každého setkávání je i čtení z Písma s výkladem sestry farářky.

V letních měsících se schůzky křesťanské služby nekonají.

Můžeme vás ubezpečit, že vám bude v našem společenství dobře, tak jako je i nám. Srdečně vás zveme a doufáme, že najdeme mezi vámi nové členky a členy, kteří s námi s Boží pomocí budou sloužit našemu sboru.

 

Autorem textu je Irena Hájková, která 12 let stála v čele křesťanské služby v našen sboru a k 1.2.2013 se na vlastní žádost uvolnila z funkce předsedkyně, ale hned přijala funkci místopředsedkyně. Novou předsedkyní křesťanské služby v Nuslích byla zvolena sestra Matylda Králová.

Fotogalerie: Křesťanská služba

Kontakt:

Žateckých 1169/11 140 00 Praha 4
Tel: 220 510 735
úřední hodiny:
úterý 9:00 – 12:00 hod
nusle@evangnet.cz

Všechny kontakty zde.

počítadlo.abz.cz
 
Jsme na Google+